Keel Week 2006 Klaus Hesse

2006基尔周(活动设计)
美丽的竞技

基尔周是世界最大的帆船竞技大赛,伴随着期间无数场次的文化活动它也是北欧地区每年夏季最大的文化节日。同时,基尔周是全球范围历史最悠久和最著名的平面设计大赛之一。自1948年以来,每年都会有不少著名设计师和青年设计师受邀参加基尔周设计大赛。这一款2005年设计的参赛稿着力突出帆船竞赛的韵律感,图形的特别之处更在于用分析几何式的线条渲染美感,并分别勾勒出参赛的各种帆船等级。 

Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse
Kieler Woche 2006 Klaus Hesse