aap Markendesign von Hesse Design

aap生态植入(品牌设计)
用治愈代替修缮

“aap生态植入”是一家德国与荷兰合资的医药科技企业,研发和生产生态型的外科矫形材料。公司以其学术和技术实力着重于新型骨科牙骨质成份和其替代材料的研发,是新兴生态外科矫形行业中的领军企业。

治疗骨折和关节损伤,传统的方式是采用金属注浆,而如今采用生态替换型材料治疗的方式越来越受到认可。因为公司“aap”的品牌名称已经有了较高的市场认可度,所以在设计公司标志时直接采用了品名的字母作为标志内容。

aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design
aap Markendesign von Hesse Design